Zawód koronera pojawił się w Wielkiej Brytanii już w XII wieku, później zaś stopniowo rozwijał się w pozostałych krajach. Początkowo zakres obowiązków koronera obejmował wszelkie aspekty związane ze zgonami niespowodowanymi przyczynami naturalnymi, do których doszło w podejrzanych okolicznościach. W kolejnych stuleciach jego podstawowym zadaniem było wyjaśnianie przyczyn śmierci oraz ustalanie czasu zgonu.

Kim jest koroner?

Koroner jest osobą urzędową, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach nienaturalnych zgonów. W większości krajów anglosaskich może być nim lekarz medycyny sądowej lub biegły sądowy. W USA koronerem jest najczęściej tzw. „medical examiner”, od którego nie jest wymagane wykształcenie z zakresu patologii. Posiada on natomiast profesjonalne przeszkolenie medyczne oraz wiedzę z dziedziny prawa. W niektórych stanach koronerem może być również lokalny szeryf lub specjalista patolog.

Uprawnienia i obowiązki koronera

Po otrzymaniu wezwania koroner udaje się na miejsce zdarzenia w celu oceny okoliczności i przyczyn śmierci. Jeżeli zgon nastąpił w niejasnej sytuacji lub gdy podejrzewany jest udział osób trzecich – może on zadecydować o konieczności podjęcia dalszych kroków. Koroner ma prawo do zlecania przeprowadzenia sekcji zwłok przez patologa lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jest on również upoważniony do wydawania pozwolenia na spopielenie zwłok.

Do głównych zadań koronera należy:

  • stwierdzanie zgonu,
  • określanie przyczyny śmierci,
  • wystawianie wymaganych dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji.

Koronerzy wzywani są do stwierdzenia zgonu nie tylko w przypadku śmierci w podejrzanych okolicznościach. Są oni również zobowiązani do wyjaśnienia przyczyn wszystkich przypadków śmiertelnych, które miały miejsce np. w więzieniach czy izbach zatrzymań.

Zdarzają się również sytuacje, w których śmierć jest jedynie pozorna, a wezwany koroner ma możliwość przeprowadzenia skutecznej akcji reanimacyjnej. Dlatego też specjaliści ci, oprócz profesjonalnego wyposażenia, posiadają przy sobie także zestaw do ratowania życia ludzkiego.

Zawód koronera w Polsce

W naszym kraju zawód koronera jest uznawany za odrębną profesję od 2002 roku. Funkcję koronera pełni lekarz medycyny sądowej, który posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie pozwalające na ocenę przyczyn zejścia śmiertelnego. Stworzenie tego stanowiska miało na celu zmniejszenie zakresu obowiązków lekarzy ogólnych i medyków pracujących w pogotowiu ratunkowym.

Koronerem (lekarzem medycyny sądowej) może zostać osoba, która posiada wykształcenie medyczne i prawo wykonywania zawodu lekarza. Powinna ona mieć specjalizację z dziedziny medycyny sądowej, patomorfologii lub anestezjologii. Alternatywnie może wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym i przejściem odpowiedniego szkolenia w zakładzie medycyny sądowej. Lekarz medycyny sądowej musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie może być skazany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

Udostępnij post:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *