Rodzaje śmierci i przyczyny zgonów

Śmierć jest procesem, zjawiskiem rozciągniętym w czasie. W chwili ustania krążenia oraz braku oddechu rozpoczyna się szereg procesów w organizmie człowieka, określanych jako okres interletalny. Najogólniej jest on określany jako stopniowe obumieranie wszystkich komórek, tkanek, a także narządów. Prowadzi on do śmierci biologicznej organizmu, któremu zawsze towarzyszą dwa procesy, mianowicie

O podejściu Polaków do śmierci

W Polsce temat śmierci jest niezwykle rzadko poruszany, czas na refleksję przychodzi najczęściej przy okazji święta Wszystkich Zmarłych bądź utraty kogoś bliskiego z rodziny. Dotarłem do badań, które choć przeprowadzone zostały kilka lat temu, wciąż są w stanie zobrazować podejście Polaków do spraw związanych ze śmiercią. Polacy i refleksja nad