Samo-mumifikacja

Mumifikacja kojarzy nam się z przeprowadzanymi pośmiertnie działaniami, które mają na celu jak najlepsze zachowanie ciała osoby zmarłej. Okazuje się jednak, że procesy te można zastosować również za życia człowieka. Samo-mumifikacja jest związana z wierzeniami religijnymi, wymaga  ogromnej samodyscypliny oraz niewiarygodnych wyrzeczeń. Czym jest samo-mumifikacja? Mumifikacja za życia była praktykowana

Ustalanie czasu zgonu

Ustalanie czasu zgonu jest działaniem mającym na celu określenie jaki czas upłynął od momentu śmierci człowieka. Istnieje wiele metod umożliwiających sprecyzowanie dnia i godziny zgonu. Ocenie podlegają wczesne i późne zmiany pośmiertne w ciele człowieka oraz wpływ warunków zewnętrznych na procesy rozkładu tkanek. Cel ustalania czasu zgonu Ustalanie czasu śmierci

Trupia farma

Po śmierci ciało człowieka ulega najczęściej dość szybkiemu rozkładowi. Po upływie dwóch do czterech lat od momentu zgonu tkanki miękkie podlegają całkowitej destrukcji, a po 10 latach pozostają już tylko nagie kości. W ten sposób wygląda naturalny rozpad ciała ludzkiego i z reguły nie zastanawiamy się nad jego przebiegiem. Istnieją

Teatr anatomiczny

Tajemnicze wnętrze ludzkiego ciała od stuleci stanowiło przedmiot domysłów i wzbudzało zainteresowanie nie tylko wśród medyków. Jedną z możliwości dogłębnego ujrzenia tego, co kryje się w ciele człowieka, była sekcja zwłok. Pierwsze autopsje były przeprowadzane już w XIV wieku, początkowo we Włoszech, później zaś i w innych krajach europejskich. Te