Śmierć mózgu – żywy czy może jednak trup?

W jednym z moich pierwszych wpisów, zatytułowanym „O śmierci słów kilka”, starałem się wyjaśnić jak definiowano samą śmierć w przeszłości oraz to jaka jest jej definicja dzisiaj. Zawarte w tekście informacje, bazujące na medycznym i prawnym sposobie diagnozowania śmierci podają, iż śmierć następuje wówczas, gdy nie występuje elektryczna aktywność mózgu.