Samo-mumifikacja

Mumifikacja kojarzy nam się z przeprowadzanymi pośmiertnie działaniami, które mają na celu jak najlepsze zachowanie ciała osoby zmarłej. Okazuje się jednak, że procesy te można zastosować również za życia człowieka. Samo-mumifikacja jest związana z wierzeniami religijnymi, wymaga  ogromnej samodyscypliny oraz niewiarygodnych wyrzeczeń. Czym jest samo-mumifikacja? Mumifikacja za życia była praktykowana