Tanatoterapia

Nasze podejście do śmierci różne jest ze względu na kulturę w której jesteśmy wychowani, a także religię. W głównej mierze to one antycypują nasze podejście do śmierci oraz samego „radzenia” sobie w jej obliczu, zarówno w przypadku, gdy dotyczy nas samych, jak i osoby z najbliższego otoczenia. Dziś chciałbym opisać