Czy mamy wystarczająco dużo kobiet do kremacji?

Temat okrutny, jak cała historia związana z II wojną światową, a w szczególności jej część poświęcona obozom koncentracyjnym. Dziś chciałbym poruszyć kwestię kremacji zmarłych w miejscu masowej zagłady – Auschwitz-Birkenau. Na początek statystyka Udokumentowana liczba osób zamordowanych w tym obozie to 1,1-1,3 mln osób, jednakże techniczne możliwości pieców krematoryjnych sugerują