Koronawirus – śmiertelne zagrożenie

Koronawirus jest nowym i nie do końca jeszcze poznanym wirusem typu SARS, czyli wywołującym ciężką ostrą niewydolność oddechową. Patogenne działanie tej grupy wirusów początkowo obejmuje drogi oddechowe, a następnie kolejne układy w organizmie człowieka. SARS-CoV-2 cechuje się wysokim poziomem zaraźliwości i w łatwy sposób przenosi się pomiędzy poszczególnymi osobami. Dziś