Koronawirus jest nowym i nie do końca jeszcze poznanym wirusem typu SARS, czyli wywołującym ciężką ostrą niewydolność oddechową. Patogenne działanie tej grupy wirusów początkowo obejmuje drogi oddechowe, a następnie kolejne układy w organizmie człowieka. SARS-CoV-2 cechuje się wysokim poziomem zaraźliwości i w łatwy sposób przenosi się pomiędzy poszczególnymi osobami. Dziś postaramy się przyjrzeć jak przebiega choroba covid-19, jak wygląda współczynnik śmiertelności oraz śmierć spowodowana korona wirusem i samo postępowanie ze zwłokami osoby zarażonej.

Przebieg Covid-19

Osoby zakażone koronawirusem, których stan nie wymaga hospitalizacji, mogą leczyć się w warunkach domowych. Jednakże, jeżeli pojawią się poważniejsze problemy z oddychaniem, powinny one poddać się leczeniu szpitalnemu. Występujące duszności powodują konieczność dostarczania tlenu przez maskę tlenową lub zastosowania respiratora. W trakcie przebywania pod respiratorem pacjenci są często wprowadzani w stan śpiączki farmakologicznej.

Niestety, podjęte leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty i dochodzi wówczas do zgonu chorego. Śmierć spowodowana koronawirusem dotyczy najczęściej osób starszych i obciążonych innymi, ogólnoustrojowymi schorzeniami. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki – na chorobę tę umierają również ludzie młodzi, uprzednio zdrowi i nie leczeni na inne choroby.

Współczynnik śmiertelności

Często jako najważniejszy z czynników zwiększających ryzyko śmierci podaje się wiek osoby chorej. Wnioski, które zostały wyciągnięte z obserwacji przebiegu tego schorzenia, pozwalają zauważyć ewidentną korelację pomiędzy wiekiem a ilością zgonów. I tak – największa śmiertelność na skutek zakażenia koronawirusem występuje w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia. Wśród osób w tym wieku śmiertelność wynosi aż 14,8 %. W przypadku osób od 70 do 79 roku życia wskaźnik śmiertelności wynosi 8%, a dla sześćdziesięciolatków spada do poziomu 3,6 procenta. W osób młodszych wskaźnik ten waha się pomiędzy 0,2 a 1,3 procenta. Niestety, zgony spowodowane ta chorobą zdarzają się również wśród małych dzieci i niemowląt.

Śmierć spowodowana koronawirusem

Do śmierci spowodowanej koronawirusem dochodzi najczęściej w przypadku ciężkiej postaci choroby, kiedy rozwinie się śródmiąższowe zapalenie płuc. W tej sytuacji do wirusowego zapalenia płuc często dołącza się także infekcja bakteryjna. W efekcie stanu zapalnego uszkodzone zostają pęcherzyki płucne, co w krótkim czasie powoduje ostrą niewydolność układu oddechowego. Na skutek zakażenia wirusowego lub bakteryjnego może również dojść do wystąpienia sepsy. W jej przebiegu organizm może uszkadzać własne tkanki i ważne dla życia narządy. W wyniku sepsy upośledzeniu ulega praca mięśnia sercowego i układu krążenia, nieprawidłowo pracują również nerki i wątroba. Jeżeli podjęte działania terapeutyczne nie przyniosą efektów – dochodzi do śmierci pacjenta.

Zgon i postępowanie ze zwłokami

Do zgonów osób zakażonych koronawirusem dochodzi zarówno w szpitalach, placówkach leczniczo – opiekuńczych, jak i w domach. Jeżeli chory przebywa w szpitalu lub domu opieki, jego bliscy nie mogą być obecni podczas ostatniego stadium choroby i śmierci. Tacy pacjenci są zmuszeni odchodzić w samotności, otoczeni troską jedynie ze strony personelu medycznego. Po śmierci ciało osoby zmarłej na koronawirusa może nadal stanowić źródło zakażenia i objęte jest specjalnymi procedurami. Ciało zmarłego jest poddawane dezynfekcji środkiem przeciwwirusowym. Procedury przeciwepidemiczne obowiązują również podczas przygotowywania ciała do pogrzebu oraz w czasie samej uroczystości. Stanowczo nie zaleca się okazywania zwłok rodzinie, nie jest również rekomendowane mycie ciała i ubieranie osoby zmarłej na Covid-19. Aby zapobiec zakażeniu – zwłoki osoby zakażonej koronawirusem umieszcza się w szczelnym worku. Tak przygotowane ciało oddaje się do zakładu pogrzebowego. Aktualnie, w samej ceremonii pogrzebowej powinna uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina w ilości nieprzekraczającej 5 osób.

Udostępnij post:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *