Ustalanie czasu zgonu

Ustalanie czasu zgonu jest działaniem mającym na celu określenie jaki czas upłynął od momentu śmierci człowieka. Istnieje wiele metod umożliwiających sprecyzowanie dnia i godziny zgonu. Ocenie podlegają wczesne i późne zmiany pośmiertne w ciele człowieka oraz wpływ warunków zewnętrznych na procesy rozkładu tkanek. Cel ustalania czasu zgonu Ustalanie czasu śmierci