Syndrom i odruch Łazarza

Choć nie będzie to łatwe, wyobraźmy sobie sytuację, w której doświadczamy śmierci kogoś z naszego otoczenia. Ktoś kto jeszcze kilka chwil temu był obok nas, właśnie zmarł, a my jesteśmy świadkami jego ostatnich chwil. Jak zareagowałbyś, gdyby osoba, która odeszła kilka minut temu, nagle gwałtownie podniosłaby ręce, a następnie złożyła